OFTALMOLOGİYA

OFTALMOLOGİYA

       Belorusiyadakı oftalmologiya- görmə problemlərinin effektiv həllinə təminat verən,  göz patologiyalarının müalicəsi üçün müasir metod və texnologiyalardır. Belorusiyada müxtəlif göz xəstəliklərinin müalicəsi üçün terapevtik və cərrahi metodlar uğurla tətbiq edilir: katarakta, göz almasının torlu qişanın qopması. Belorus oftalmoloqları eynəklərin seçimi, donor buynuz qişasının transplantasiyası, gözlərin lazer korreksiyası, buynuzlu qişanın tutulması nəticəsində plastik əməliyyatları həyata keçirirlər.

 

Xidmətlər:

Gözün lazer korreksiyasının alternativi

Gözlərin kompleks diaqnostikası

Kataraktanın müalicəsi

Uşaq oftalmologiyası

Krosslinkinq

Torlu qişa patologiyalarının müalicəsi

Keratoplastika

Gözün lazer korreksiyası