GİNEKOLOGİYA

GİNEKOLOGİYA

       Bu gün ginekoloji yardım sferası Belorusiyada, xüsusilə də Minskdə çox yüksək səviyyədədir. Ginekologiyanın ağır kliniki halları üçün orqanqoruyucu əməliyyatların aparıcı metodları klinikalarda aktiv şəkildə tətbiq olunur. Belorusiyanın ginekoloji klinikaları bir sıra ginekoloji xəstəlikləringeniş diqnostikası və müalicəsini həyata keçirirlər. Bundan başqa qadın orqanizminin qorunmasına yönəlmiş laparoskopik əməliyyatlar da həyata keçirilir. Belorusiyanın həkim-ginekoloqları sizə müxtəlif “qadın” problemlərinin öhdəsindən gəlməyə köməklik göstərəcək.

 

Xidmətlər:

 

Keysəriyyə əməliyyatı

Abortlar

Sidik qaçırma

Süni mayalandırma

Yüksəktexnologiyalı ginekologiya

Laparoskopik qisteroktamiya

Beorusiyada doğuş

EKO + İCSİ

Qisterorezektoskopiya

Fibromatoz düyünlərin laparoskopik üsulla çıxarılması

Sakrovaqinopeksiya Uşaqlıq arteriyalarının embolizasiyası (UAE)