P.M. Maşerov adına Vitebsk Dövlət Universiteti

P.M. Maşerov adına Vitebsk Dövlət Universiteti

P.M. Maşerov adına Vitebsk Dövlət Universiteti – Belorusun iri elmi-tədris mərkəzi və ölkənin ən qədim ali təhsil müəssisələrindən biri.

105 illik tarixi ərzində universitetdə xeyli sayda qlobal dəyişikliklər baş vermişdir və bu gün M.P.Maşerov adına VDU  - ali və orta ixtisas təhsili müəssisələri də daxil olmaqla, universitet kompleksinin effektli, çoxprofilli modeli əsasında, müasir keyfiyyət standartları şəraitində dinamik inkişaf edən, region və cəmiyyətin xarici və daxili əmək bazarlarında qeyd-şərtsiz üstünlüklərə malik yüksək ixtisaslı mütəxəssislərə olan tələbatını ödəmək məqsədilə yaradılmış çoxmərhələli sosial-humanitar və təbii-elmi tədris sahəsində fəaliyyət göstərən regional mərkəzdir.

Hazırki mərhələdə universitet, fəal şəkildə beynəlxalq əməkdaşlıq sahəsini genişləndirir.

Fakültələr:

- Biologiya fakültəsi

- Tarix fakültəsi

- Riyaziyyat və informasiya texnologiyaları fakültəsi

- Pedaqoji fakültə

- Sosial pedaqogika və psixologiya fakültəsi

- Filologiya fakültəsi

- Bədən tərbiyyəsi və idman fakültəsi

- Xarici vətəndaşların tədris fakültəsi

- Hüquq fakültəsi

- Bədii qrafika fakültəsi