MAKSİM TANK adına BELARUS DÖVLƏT PEDAQOJİ UNİVERSİTETİ

MAKSİM TANK adına BELARUS DÖVLƏT PEDAQOJİ UNİVERSİTETİ

Maksim Tank adına Belarus Dövlət Pedaqoji Universiteti – təhsil üzrə mütəxəssislərin hazırlanması, ixtisasartırması və kvalifikasiyalarının yüksəldilməsini təmin edən, milli pedaqoji təhsil sisteminin aparıcı müəssisəsi; yeni psixoloji-pedaqoji bilikləri yaradan və təhsilin keyfiyyətinin təkmilləşdirilməsi üçün onları yayan və istifadə edən ən iri tədris və elmi-metodiki mərkəzi. 100 illik şanlı və zəngin tarixi dövründə universitet yüksək reputasiya qazanmış, pedaqoji profil üzrə aparıcı müəssisəyə çevrilmişdir. Görkəmli alim və pedaqoqlar, tanınmış elmi məktəb və mərkəzlər, peşəkar etika və şəxsi münasibətlərin yüksək səviyyəsi, ənənələrin davam etdirilməsi və zəngin elmi, pedaqoji və həyat təcrübəsinin yeni nəsillərə ötürülməsi – bu gün bunların hamısı BDPU-da cəmlənmişdir. BDPU Avraasiya universitetləri assosiasiyasının üzvüdür və bu fakt özlüyündə yüksək mütəxəssis hazırlığı səviyyəsindən, həmçinin onun beynəlxalq universitet cəmiyyətinə inteqrasiyasının mümkünlüyündən xəbər verir.

Fakültələr:

- tarix fakültəsi

- fizika-riyaziyyat fakültəsi

- belorus və rus filologiyası fakültəsi

- məktəbəqədər hazırlıq fakültəsi

- təbiət elmləri fakültəsi

- ibtidai təhsil fakültəsi

- psixologiya institutu

- sosial-pedaqoji texnologiyalar fakültəsi

- inklyuziv təhsil institutu

- fiziki tərbiyə fakültəsi

- estetik təhsil fakültəsi

- kvalifikasiyanın artırılması və yenidən hazırlıq fakültəsi